Oferta

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych

 • Księga handlowa od 500 zł netto
 • Książka Przychodów i Rozchodów od 200 zł netto
 • Ryczałt od 100 zł netto

Cena zależy od ilości dokumentów oraz specyfiki działalności (np. rozliczanie delegacji zagranicznych, WNT, WDT, różnice kursowe, itd.)

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa od 50 zł netto
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu stosunku o pracę od 30 zł netto
 • Obsługa umów cywilno-prawnych od 20 zł netto

KONSULTACJE I SZKOLENIA

 • Indywidualne konsultacje dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą dowiedz się więcej

POZOSTAŁE USŁUGI

W zależności od stałych lub bieżących potrzeb Klienta, przykładowo:

 • Rejestracja spółek i działalności gospodarczych
 • Kalkulacja bardziej skomplikowanych ofert
 • Wystawianie w imieniu Klienta faktur
 • Monitoring zobowiązań i należności, miękka windykacja (rozmowy z dłużnikami, wystawianie wezwań do zapłaty, nadzorowanie procesu windykacji przez kancelarię prawną)
 • Sporządzanie wniosków kredytowych i o dotacje
 • Pomoc w doborze kredytu lub leasingu
 • Przygotowywanie wniosków o niezaleganie w US i ZUS
 • Przygotowanie nietypowych pism i podań (np. Becikowe, 500+, prywatne zgłoszenia i deklaracje w podatku od nieruchomości)
 • Nadzór i pilotowanie spraw związanych z przekształceniami działalności (np. zmiana Zarządu, sprzedaż udziałów, likwidacje)
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Przygotowywanie wraz z kancelarią prawną zestawów niezbędnych dokumentów firmy (np. umowy na roboty budowlane, umowy najmu i dzierżawy, umowy spółki, regulamin sklepu internetowego)
 • … i wszystko inne gdzie są cyfry, rubryki, urzędy.
youtube logo
instagram logo
http://projekt51.pl/